+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
新建项目 (5)

ആസ്റ്റൺ വില്ല

ക്ലബ്ബിന്റെ 40-ാം വാർഷികത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്

യൂറോപ്യൻ കപ്പ് ചരിത്ര വിജയം, ആസ്റ്റൺ വില്ല അനാവരണം ചെയ്തു

21/22 സീസണിലെ അവരുടെ എവേ ഷർട്ട് കപ്പയിൽ നിന്ന്.

ഡിസൈൻ ക്ലാററ്റ് പിൻസ്ട്രിപ്പുകളുള്ള ഒരു വെളുത്ത അടിത്തറയാണ് കാണുന്നത്

മുൻവശത്ത്, 1982 ലെ രൂപകൽപ്പനയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു.

 

ആസ്റ്റൺ വില്ല