+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
新建项目 (2) ചെൽസി

വെസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വശം,

ചെൽസി എഫ്‌സി ആയി വളർന്നു

ആഭ്യന്തരമായി ഒരു പ്രബല ശക്തി

തുടക്കം മുതൽ യൂറോപ്പിലും

നൂറ്റാണ്ട്.നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.

ഒപ്പം പ്രശസ്തമായ ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരും

ബ്ലൂസിന്റെ ഷർട്ടുകളും അടയാളങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല

വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു.

ചെൽസി