+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
 • പൂർണ്ണമായ പേര്: റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്
 • വിളിപ്പേര്(കൾ): ഗേർസ്
 • : ദി ലൈറ്റ് ബ്ലൂസ്
 • : ടെഡി ബിയേഴ്സ്
 • സ്ഥാപിച്ചത്: ഫെബ്രുവരി 1872;147 വർഷം മുമ്പ്
 • ഗ്രൗണ്ട്: ഐബ്രോക്സ് സ്റ്റേഡിയം
 • ശേഷി: 50,817
 • ഉടമ: റേഞ്ചേഴ്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ലിമിറ്റഡ്
 • ചെയർമാൻ: ഡേവ് കിംഗ്
 • മാനേജർ: സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ്
 • ലീഗ്: സ്കോട്ടിഷ് പ്രീമിയർഷിപ്പ്
 • 2018–19: സ്കോട്ടിഷ് പ്രീമിയർഷിപ്പ്, 12-ൽ രണ്ടാമത്തേത്

ഗ്ലാസ്ഗോ റേഞ്ചേഴ്സ്