+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
 • പൂർണ്ണമായ പേര്: ഒളിമ്പിക് ലിയോണൈസ്
 • വിളിപ്പേര്(കൾ): ലെസ് ഗോൺസ് (കുട്ടികൾ)
 • ഹ്രസ്വ നാമം: മരിക്കുക
 • സ്ഥാപിച്ചത്: 1950;69 വർഷം മുമ്പ്
 • ഗ്രൗണ്ട്: ഗ്രൂപ്പാമ സ്റ്റേഡിയം
 • ശേഷി: 59,186
 • ഉടമ: ഒളിമ്പിക് ലിയോണൈസ് ഗ്രൂപ്പ് (80%)
 • : IDG ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ണർമാർ (20%)
 • പ്രസിഡന്റ്: ജീൻ-മൈക്കൽ ഔലാസ്
 • മുഖ്യ പരിശീലകൻ: ബ്രൂണോ ജെനെസിയോ
 • ലീഗ്: ലീഗ് 1
 • 2017–18: ലിഗ് 1, 3rd

ലിയോൺ