+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
Manchester United

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്

സ്വപ്നങ്ങളുടെ തീയേറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ട്രെറ്റ്ഫോർഡ് അവസാനം വരെ.സ്വാഗതം

കന്റോണയുടെ നീട്ടിയ കൈകൾ

ബെക്കാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വലതു കാൽ, വരെ

ഫെർഗി സമയം, തിളങ്ങുന്ന ജ്വാലകളിലേക്ക്

ഓലെയുടെ സ്റ്റോപ്പിന് ശേഷം ക്യാമ്പ് നൗവിൽ

സമയ ജേതാവ്.ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം

ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും അലങ്കരിച്ച ടീം.

 

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്