+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
 • പൂർണ്ണമായ പേര്: ഒളിമ്പിക് മാർസെയിൽ
 • വിളിപ്പേര്(കൾ): ദി ഫോഷ്യൻസ്
 • : ഒളിമ്പ്യൻസ്
 • ഹ്രസ്വ നാമം: IF
 • സ്ഥാപിച്ചത്: 31 ഓഗസ്റ്റ് 1899;120 വർഷം മുമ്പ്
 • ഗ്രൗണ്ട്: സ്റ്റേഡ് വെലോഡ്രോം
 • ശേഷി: 67,394
 • ഉടമ: ഫ്രാങ്ക് മക്കോർട്ട്
 • പ്രസിഡന്റ്: ജാക്വസ്-ഹെൻറി ഐറൗഡ്
 • മുഖ്യ പരിശീലകൻ: ആന്ദ്രേ വില്ലാസ്-ബോസ്
 • ലീഗ്: ലീഗ് 1
 • 2019–20: ലിഗ് 1, 20 ന്റെ 2nd

മാർസെയിൽസ്