+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
  • പൂർണ്ണമായ പേര്: ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്
  • വിളിപ്പേര്(കൾ): മാഗ്പികൾ
  • സ്ഥാപിച്ചത്: 9 ഡിസംബർ 1892;127 വർഷം മുമ്പ്
  • ഗ്രൗണ്ട്: സെന്റ് ജെയിംസ് പാർക്ക്
  • ശേഷി: 52,305
  • ഉടമ: മൈക്ക് ആഷ്ലി
  • മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ: ലീ ചാൺലി
  • മാനേജർ: സ്റ്റീവ് ബ്രൂസ്
  • ലീഗ്: പ്രീമിയർ ലീഗ്
  • 2019–20: പ്രീമിയർ ലീഗ്, 20-ൽ 13-ാമത്

ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്