+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
 • പൂർണ്ണമായ പേര്: RasenBallsport Leipzig eV
 • വിളിപ്പേര്(കൾ): റെഡ് ബുൾസ്
 • ഹ്രസ്വ നാമം: ആർ.ബി.എൽ
 • സ്ഥാപിച്ചത്: 19 മെയ് 2009;11 വർഷം മുമ്പ്
 • ഗ്രൗണ്ട്: റെഡ് ബുൾ അരീന
 • ശേഷി: 42,959
 • ഉടമ: റെഡ് ബുൾ GmbH (99%)
 • ചെയർമാൻ: ഒലിവർ മിന്റ്സ്ലാഫ്
 • മുഖ്യ പരിശീലകൻ: ജൂലിയൻ നാഗൽസ്മാൻ
 • ലീഗ്: ബുണ്ടസ്ലിഗ
 • 2019–20: ബുണ്ടസ്ലിഗ, 18-ൽ മൂന്നാമത്തേത്

ലീപ്സിഗ്