+8613684940952 കെവിൻ
+8617370025851 മൈക്ക്
  • പൂർണ്ണമായ പേര്: ടൈഗ്രേസ് UANL
  • സ്ഥാപിച്ചത്: 1960
  • ഗ്രൗണ്ട്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം
  • ശേഷി: 41,886[1]
  • ഉടമ: CEMEX (സിനേർജിയ ഡിപോർട്ടിവയിലൂടെ)
  • ചെയർമാൻ: മിഗ്വൽ ഏഞ്ചൽ ഗാർസ
  • മാനേജർ: റിക്കാർഡോ ഫെറെറ്റി
  • ലീഗ്: ലിഗ MX
  • 2018 തുറക്കുന്നു: ആറാം (ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ)

UANL കടുവകൾ